Schetswinkel

Creatieve moed

Yep, we horen hem wel. Die schreeuw van organisaties om mensen die creatief denken en doen. En we zien een verlangen bij medewerkers van die organisaties naar meer werkplezier en passie. Het zijn net twee stukjes van dezelfde puzzel.

Wij geloven dat iedereen creatief is, maar dat er moed nodig is om die creativiteit te gebruiken. Meetings, workshops, trainingen en coaching trajecten van Schetswinkel wakkeren creatieve moed aan. Daarmee geven wij een flinke boost aan het werkplezier, de innovatieve kracht en de effectiviteit van teams.

 

werkplezier, innovatief vermogen en effectiviteit een flinke boost geven door het aanwakkeren van creatieve moed

Super-oer-kracht: visueel denken

Het succes van onze visuele oplossingen heeft met een superkracht te maken die jij ook hebt. Je kunt ergens naar kijken en daar iets anders in zien. Vroeger gebruikten we deze superkracht om in het oerbos eetbare planten en gevaarlijke bosgnoes te ontdekken tussen de dichte begroeiing. We noemen dit 'visueel denken'. Onze hersenen maken een onaf beeld af, op een manier die logisch lijkt te zijn. Tegenwoordig kunnen we deze super-oer-kracht gebruiken om verbanden te ontdekken, oplossingsrichtingen te zien of ons te kunnen voorstellen hoe de situatie zal zijn als we onze visie verwezenlijkt hebben.

Benieuwd hoe dit in jouw team of organisatie van pas kan komen? Maak een afspraak!