De waarde van de schetstolk

Als schetstolk & visueel denker, begeleid ik veel bijeenkomsten, van strategisch tot operationeel niveau. De toegevoegde waarde van het tekenen en visualiseren bij bijeenkomsten en in processen, kan ik samenvatten in een aantal cadeaus die mijn collega’s en ik onze opdrachtgevers brengen.

 

Externaliseren van het denkproces
Een schetstolk legt tijdens bijeenkomsten het denk- en werkproces in beeld. Dit geeft inzicht in patronen, gedrag, drempels, meningen en besluiten. Door (delen van) dit denk- en werkproces voor te leggen aan anderen, vergroten we hun betrokkenheid bij en het begrip voor de uitkomsten van de bijeenkomst.

 

 

Tot de kern komen
Voor het maken van een goede verbeelding van een begrip, is het voor een schetstolk noodzakelijk om het begrip in de juiste context te zien, te associëren en het begrip af te pellen tot de essentie duidelijk is. Vanuit de kern van het begrip, kan vervolgens een pakkende tekening gemaakt worden.

 

 

Bekijken vanuit andere perspectieven
Door de aanwezigheid van een schetstolk tijdens een bijeenkomst, worden de besproken zaken vanuit een extra “blanco” of “neutraal” perspectief bekeken en gevisualiseerd. Daarnaast kan een schetstolk de verschillende perspectieven van de deelnemers (of beoogde doelgroep) in beeld brengen.

 

 

Leggen van verbindingen
Door met elkaar tekeningen van een situatie of probleem te bespreken, kunnen we ons de oplossing gaan voorstellen. Als we ons onder begeleiding van een schetstolk een beetje durven te verliezen in een tekening, ontstaan de mooiste plannen, oplossingen en verbindingen. Dit kunnen zowel verbindingen tussen mensen zijn, als verbindingen tussen mens en visie.

 

Samen beelden met betekenis ontwikkelen
Tijdens een bijeenkomst met een schetstolk ontstaan vaak beelden die veel betekenen voor de aanwezigen. Bijvoorbeeld een visiebeeld, of een beeld dat de verschillende standpunten in een vaak gevoerde discussie weergeeft. Door deze beelden met elkaar verder te ontwikkelen, krijgen ze betekenis en kunnen ze van grote waarde zijn voor de communicatie in een organisatie, afdeling of team.

 

Energie, humor en eigenheid
De aanwezigheid van een schetstolk geeft een bijeenkomst meer (creatieve) energie. Getekend beeld bevat vaak humor en geeft aan elk verslag van een bijeenkomst een heel eigen karakter. Een goede schetstolk vertaalt de essentie van alles wat hij of zij hoort, ziet, voelt en denkt naar beeld. En dat is bij elke groep, elk onderwerp, elke bijeenkomst een ander beeld.

 

Zo. Overtuigd? Of niet? In beide gevallen: neem contact op voor meer informatie of een sessie met schetstolk.