De schetswinkel visie op goed functionerende (visuele) teams

Als ik zou moeten schetsen wat een team typeert dat succesvol kan handelen in onze maatschappij, dan zouden dit de broodnodige elementen zijn (zie afbeelding): creatieve moed, hart-tot-hart verbindingen, een intrinsiek richtinggevoel en… een visuele toolbox & vocabulaire. Nou hoeft niet iedereen het met mij eens te zijn, maar terugkijkend op alle jaren dat ik in en met teams heb gewerkt, zijn dit de elementen waar ik aan zou werken als het om mijn team zou gaan.

Schetswinkel visie op teams

Creatieve moed

Creatieve moed

Hart tot hart verbinding

Intrinsiek richtinggevoel

Visuele toolbox & vocabulaire

Visueel team diagram

Ik heb ervaren dat het voor het voeren van een goed gesprek heel handig kan zijn om dingen meetbaar te maken. Ofwel: bepalen welke criteria er toe doen en op die criteria scores geven. Daarvoor maakte ik een visueel teamdiagram, waarin elke poot staat voor iets wat in meer of mindere mate naar tevredenheid in een team aanwezig kan zijn.

Wil je checken hoe het er met jouw team voorstaat? Download mijn visual team coaching inspiratieboekje en gebruik het om het gesprek aan te gaan met je team.

Onder begeleiding aan de slag?

Wil je hier onder begeleiding van een visual coach mee aan de slag? Neem contact op (of check eerst de pagina over visuele teamontwikkeling).