Live schetsen: de schetstolk

Als schetstolk begeleid ik bijeenkomsten: van klein tot groot, lang tot kort, fysiek en online en van strategisch tot operationeel niveau. Als vlieg aan de muur, gewapend met tekentablet (iPad) of met papier schets ik mee met alles wat ik hoor, zie, denk en voel. Trouwens, dat doe ik niet alleen… ik werk samen met een enorm netwerk aan fantastische luister- en tekenaars.

Wil je weten wat dat toevoegt? Scroll dan een paar blokken naar beneden.

Schetstolk opties

Digitale schetsen

De schetsen kunnen op een televisiescherm of via een beamer worden geprojecteerd (HDMI / VGA koppeling of Apple AirPlay). Aan het einde van een sessie neem ik de deelnemers mee in een visuele samenvatting van hun bijeenkomst. Het tekenen kan ook continu zichtbaar zijn, als directe ondersteuning van het gesprek of om samen een ontwerp te maken. Hierbij kan gewerkt worden als ‘vlieg aan de muur’ of in rechtstreekse interactie met het publiek. De gemaakte schetsen zijn direct digitaal te gebruiken.

Schetsen op papier

In kleinere groepen of als het onderwerp of de setting er om vraagt, teken ik op papier. Het voordeel is dat iedereen gemakkelijk een bijdrage kan leveren aan de tekening. Mensen zien de directe koppeling tussen wat ik als schetstolk doe en wat op papier komt. En uiteindelijk hebben ze een uniek, fysiek resultaat.

Fysiek of online

De meeste mensen kennen visueel notulisten die aanwezig zijn bij seminars en congressen wel. Nu steeds meer evenementen en bijeenkomsten online worden gehouden, kan er natuurlijk nog steeds een schetstolk aansluiten. Dat wat getekend wordt kan continu met de aanwezigen gedeeld worden, of er kan een presentatie van worden gegeven aan het einde van de bijeenkomst. Uiteraard worden de schetsen – als daar behoefte aan is – direct ter download aangeboden in de online omgeving van de bijeenkomst.

Visuele teamobservatie (spannend!)

Als je vaak bij groepen mag aansluiten als vlieg aan de muur én je bent nieuwsgierig naar de menselijke processen die spelen binnen teams en groepen… dan valt er heel wat te observeren. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid kijk en voel ik mee met wat er in groepen gebeurt. Deze visuele observaties van de interpersoonlijke- en groepsdynamiek kunnen heel waardevol zijn als je de ambitie hebt om als team te groeien. Als jullie het aandurven, kun je me ook uitnodigen om een visueel verslag te maken met alléén zulke observaties.

Dat voegt heel wat toe!

De toegevoegde waarde van het tekenen en visualiseren bij bijeenkomsten en in processen, kan ik samenvatten in een aantal cadeaus die mijn collega’s en ik onze opdrachtgevers brengen.


Externaliseren van het denkproces
Een schetstolk legt tijdens bijeenkomsten het denk- en werkproces in beeld. Dit geeft inzicht in patronen, gedrag, drempels, meningen en besluiten. Door (delen van) dit denk- en werkproces voor te leggen aan anderen, vergroten we hun betrokkenheid bij en het begrip voor de uitkomsten van de bijeenkomst.


Tot de kern komen
Een schetstolk zorgt voor een goede verbeelding van een bepaald begrip. Hiervoor is het noodzakelijk het begrip in de juiste context te zien, dit te associëren en het af te pellen tot de juiste essentie duidelijk is. Vanuit de kern van het begrip, kan vervolgens een pakkende tekening gemaakt worden.


Bekijken vanuit andere perspectieven
Door de aanwezigheid van een schetstolk tijdens een bijeenkomst, worden de besproken zaken vanuit een extra “blanco” of “neutraal” perspectief bekeken en gevisualiseerd. Daarnaast brengt een schetstolk de verschillende perspectieven van de deelnemers (of beoogde doelgroep) in beeld.


Leggen van verbindingen
Dankzij het met elkaar bespreken van tekeningen over een situatie of probleem, kunnen we ons de oplossing gaan voorstellen. Als we ons onder begeleiding van een schetstolk een beetje durven te verliezen in een tekening, ontstaan de mooiste plannen, oplossingen en verbindingen. Dit kunnen zowel verbindingen tussen mensen zijn, als verbindingen tussen mens en visie.


Samen beelden met betekenis ontwikkelen
Tijdens een bijeenkomst met een schetstolk ontstaan vaak beelden die veel betekenen voor de aanwezigen. Bijvoorbeeld een visiebeeld, of een beeld dat de verschillende standpunten in een vaak gevoerde discussie weergeeft. Door deze beelden met elkaar verder te ontwikkelen, krijgen ze betekenis. Zo kunnen ze van grote waarde zijn voor de communicatie in een organisatie, afdeling of team.


Energie, humor en eigenheid
De aanwezigheid van een schetstolk geeft een bijeenkomst meer (creatieve) energie. Getekend beeld bevat vaak humor en geeft aan elk verslag van een bijeenkomst een heel eigen karakter. Een goede schetstolk vertaalt de essentie van alles wat hij of zij hoort, ziet, voelt en denkt naar beeld. En dat is bij elke groep, elk onderwerp, elke bijeenkomst een ander beeld.

Zo. Overtuigd? Of niet? In beide gevallen: neem contact op voor meer informatie of een sessie met schetstolk.